Carinvest

CARINVEST uppstod i början av 2002 som ett familjeföretag i Lastva Grbaljska. Flera generationer av familjen Carević har varit engagerade i byggnadsverksamhet, i första hand i genomförandet av markarbeten och i produktionen av sten och kalk, vilket de länge varit kända för i detta område.

Fotografering

Copywriting

Idag är mänskligt arbete reducerat till ett minimum inom konstruktion, samtidigt som maskiner har tagit sin plats. Vi ser till att vår mekanik regelbundet kontrolleras och att den utför de uppsatta uppgifterna snabbt och tillförlitligt.

#carinvest #arbetsdag #måndag #grävmaskin #byggnadsarbete #mekanik #lastbil #lyftkran #projekt #invest #investerare

 

Vårt team består av personer noggrant utvalda för sina kunskaper, förmågor och professionalism!

#carinvest #licens #certifikat #team #byggnadsarbete #projekt #arbete #investering #invest #ingenjör #vägar #bygg #betong #byggnad #kalkbrytning #cement

 

CARINVEST är ett företag som grundades i början av 2002, som ett familjeföretag av familjen Carević från Lastva Grbaljska. Flera generationer av Carević-familjen har varit engagerade i byggnadsverksamhet, i första hand förverkligandet av markarbeten och produktion av sten och kalk, som det länge varit kända för i detta område.

#byggnadsarbete #carinvest #byggfirma #asfalt #betong #projekt #invest

 

Detta är en plats där natursten av den finaste kvalitén olika former och färger bryts. Dess användningsområde har förutom i konstruktion fått sin plats inom exteriör- och interiörområdet. Natursten som snart kanske är en del av ditt kök.

#carinvest #kalkbrytning #naturlig sten #sten #byggnadsarbete #industri #grävmaskin #betongarbet